Pätevä kimalaiskirja Seppo Parkkisen, Juho Paukkusen ja Ilkka Teräksen kirjassa Suomen kimalaiset (Docendo 2018) esitellään kaikki 37 […]