Tiede on kansainvälistä työtä. Usein ne työtoverit, jotka keskittyvät samoihin kysymyksiin kuin tutkija itse, asuvat toisella […]