Kiiltomatotutkijan on ennakoitava vuorokausirytmin muutos ja muutettava päivärytmiään hyvissä ajoin ennen kenttätöiden alkua. Yötyö sekoittaa sisäisen […]
Monet harmittelevat sitä, ettei tähtitaivas näy kaupungissa. Yön pimeyttä karkottavat valot lisääntyvät sitä mukaa kuin taajamat […]
Kesäöinä aikuiset kiiltomatonaaraat loistavat. Niiden vihreä valo on kuin majakka, jota kohti suunnistamalla koiras löytää parittelukumppanin. […]