Tutkijat

Tällä sivulla esittäytyvät Ötökkäakatemiassa aktiivisesti mukana olevat tutkijat!

Tutkijoiden twitter-tilit löytyvät nimen alta. Linkit heidän kirjoittamiinsa ja heidän työhönsä liittyviin blogeihin löytyvät esittelytekstin jälkeen. 

Olli Loukola

Tutkimuslajinani on kontukimalainen. Kimalaiset kykenevät ratkomaan vaikeitakin pulmia hankkiessaan ruokaa pesän tarpeisiin. Ne osaavat ratkoa matemaattisia pulmia, suunnistaa monimutkaisissa ympäristöissä ja jopa käyttää työkalua. Parhaillaan tutkimme kokeellisesti laboratoriossa, oppivatko kimlaiset tekemään yhteistyötä ravinnon hankinnassa, ja ymmärtävätkö ne yhteistyön merkityksen. Lisäksi tutkimme erilaisten hyönteis- ja kasvimyrkkyjen vaikutuksia kimalaisten oppimiskykyyn ja muistiin. 

Heikki Helanterä

Sosiaalinen evoluutio on päällimmäisin kiinnostukseni kohde. Ryhmäni tutkii sosiaalisten hyönteisten, etupäässä Formica-suvun muurahaisten evoluutiota ja ekologiaa genetiikan, käyttäytymiskokeiden ja matemaattisten mallien avulla. Tällä hetkellä tutkimus kohdistuu mm. kuningatarten lentokäyttäytymiseen ja suurten monipesäisten ”superkolonoiden” syntyyn.

Lumi Viljakainen

Toimin yliopistonlehtorina Oulun yliopiston Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikössä. Tutkimuksessani selvitän evoluution aikana tapahtuneita muutoksia käyttäen geneettisiä menetelmiä. Erityisesti olen kiinnostunut sosiaalisuuden ja virusten vaikutuksista yhteiskuntahyönteisten immuunipuolustuksen evoluutioon.

Sanja Hakala

Olen vuonna 2020 väitellyt evoluutiobiologi, jota kiinnostaa käyttäytymiseen evoluutio, ja erityisesti selkärangattomilla. Tein väitöskirjani Helsingin yliopistossa Heikki Helanterän ohjauksessa muurahaisten levittäytymisen ja sosiaalisen evoluution yhteydestä. Nyt työskentelen Sveitsissä Fribourgin yliopistossa Adria Leboeufin tutkimusryhmässä, jossa selvittelen, kuinka muurahaisyhteiskunta käyttää suusta suuhun vaihtamansa kupunesteen molekyylejä kehittymisen ja käyttäytymisen säätelyssä.

Jonna Kulmuni

Tutkimukseni kohteena ovat kekomuurhaiset ja erityisesti niiden sotkuinen lajiutumishistoria. Useat kekomuurahaislajit risteytyvät Suomessa ja lajien väliset risteymät ovat yleisiä. Tutkin myös sitä voisiko lajien välinen risteytymien auttaa luonnonpopulaatioita sopeutumaan ympäristönmuutoksiin tulevaisuudessa. Tällä hetkellä toimin akatemiatutkijana Helsingin yliopistossa. Lisää ryhmästäni ja tutkimuksista täällä:

Arja Kaitala

Olen emerita professori Oulun yliopistosta. Tutkin kiiltomatoja ja niiden seksuaalivalintaa. Tutkimustyhmäni selvittää kiiltomatojen valotuotantoon liittyviä ekologisia ja evolutiivisia kysymyksiä. Työskentelemme sekä luonnossa että laboratoriossa, jossa myös kasvatamme kiiltomatojen toukkia. Selvitämme lisäksi valosaasteen vaikutusta kiiltomatojen viestintään.

Christina Elgert

Teen väitöskirjaa Helsingin yliopiston luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelmassa. Tällä hetkellä tutkin miten valosaaste vaikuttaa eläinten, ja erityisesti kiiltomatojen, käyttäytymiseen. Minua kiinnostaa etenkin se, miten eläimet pärjäävät muuttuvassa maailmassa.

Anna-Maria Borshagovski

Tutkin väitöskirjassani naaraiden seksuaalikilpailua kiiltomadoilla. Haluan selvittää, miten naaraat toimivat toisen kilpailijan läsäollessa ja kuinka ne ovat sopeutuneet pohjoisten lyhkäsiin ja kirkkaisiin kesäöihin.

Topi Lehtonen

Tutkin yhteistyökumppanieni kanssa kilpailua, eläinten tekemiä valintoja sekä monia muita käyttäytymisekologian kysymyksiä käyttäen esimerkiksi kiiltomatoja ja kaloja mallisysteemeinä.

Ida Holmberg

Olen biologian jatko-opiskelija Oulun yliopistossa. Väitöskirjassani perehdyn muurahaisten populaatiogenetiikkaan ja evoluutioon.

Lotta Kaila

Teen väitöskirjatutkimusta Helsingin yliopistossa ja Lukessa pölyttäjistä, kasvinsuojelusta ja kestävästä maataloudesta.

Anna Antinoja

Olen Ötökkäakatemian koordinaattori. Olen työskennellyt projektitutkijana Oulun yliopistolla Olli Loukolan kimalaisryhmässä, sekä Sami Kivelän kaupunkievoluutiota tutkivassa perhosprojektissa.