Puolustusyhteistyö

                         Ruskomäntypistiäisen toukkia. Père Igor CCBY-SA-3.0. Lähikuva. 

Yhteistyötä tavataan luonnossa kaikkialla. Jotkin hyönteiset puolustautuvat porukalla petoja vastaan. Miten yhteistyö on kehittynyt ja mitä kustannuksia siitä koituu?  Tätä tutkitaan Jyväskylän yliopistossa mäntypistiäisten toukilla.

Vasemmalla pilkkumäntypistiäisen toukkia. Kuva: Beentree CCBY-SA-3.0                              Oikealla mäntypistiäisen aiheuttamaa neulaskatoa. Kuva: Beentree CCBY-SA-3.0 

Mäntypistiäiset, mäntymittarin ohella, aiheuttavat joukkoesiintymistensä yhteydessä männiköille laajimmat metsätaloudelliset tuhot. Ruskomäntypistiäisen (Neodiprion sertifer) toukat ovat pitkittäisjuovikkaita, ja ne jättävät tuoreimman neulasvuosikerran syömättä.  Pilkkumäntypistiäinen (Diprion pini) on harvinaisempi. Sen toukille kelpaavat kaikki neulaset. Toukan kyljessä on rivi tummia pilkkuja.  

Tutkijatohtori Carita Lindström-Kareksela on erikoistunut eläinten viestintään, puolustustrategioihin ja yhteistyöhön. Alla olevalla videolla hän kertoo tutkimuksistaan mäntypistiäisillä. Hyönteisten ekologian ja sosiaalisen elämän tuntemus voi auttaa ennustamaan metsätuhoja. Se myös tarkentaa kuvaa eliöiden sopeutumisesta muuttuviin ympäristöoloihin ja evoluution kulkuun. 

Iiris Kalliola

Videon kuvaus  Matti Nummelin                     Leikkaus ja editointi  Iiris Kalliola